home (logo)

 

terug

Wie we zijn


Tuinen van Vroeger is een uitvoerde partij in het historisch groen die daarnaast ook tuinhistorisch onderzoek verricht aan de zijlijn. Het hoofdbestanddeel van de werkzaamheden wordt in beslag genomen door werkzaamheden die zich het best laten omschrijven als “Tuinbaas” of “Tuinconservator”. Het dagelijks beheer van een buitenplaats met al zijn randverschijnselen, (de tuinbaas). Daarbij onderscheidt Tuinen van Vroeger zich door het uitvoeren van onderzoek, opstellen van beheerplannen en aansturen van vrijwilligers, (de tuinconservator). De praktijk en theorie ondergebracht in dezelfde partij, is vrij uniek in Nederland.

Tuinen van Vroeger heeft het streven op het hoogste nivo buitenplaatsen te beheren en te renoveren. Maatwerk leveren na grondig onderzoeken werken met alle geldende waarden en het beleven van de tuinen. Historische tuinen kennen hoge mate van eigenzinnigheid, tradities, gebruiken en sferen. Door deze waarden te onderkennen en te waarderen wordt maatwerk geleverd en de ensemblewaarden van huis en tuin optimaal benut.

Tuinen van Vroeger heeft de opleiding Tuinkunst en Parken aan de hogeschool Utrecht afgerond. Daarbij is er , autodidact, continu ontwikkeling naar een hoger nivo. Hiervoor worden veel buitenplaatsen bezocht en zijn we betrokken bij het Gilde van Tuinbazen, Groenplatform, Tuinhistorisch genootschap Cascade en nemen we zitting in de onderzoeksgroep “De Vrije Tuinlieden”. Om maatwerk te leveren op het hoogste nivo zijn er contacten en samenwerking met verschillende gespecialiseerde bedrijven werkzaam in het historisch groen.


terug