home (logo)

 

terug

“De Viersprong” Woudenberg


Buitenplaats De Viersprong bevindt zich aan de westelijke zijde van de gemeente Woudenberg. Gelegen aan het kruispunt “Quatre Bras” waar de provinciale wegen N224 en de N226 elkaar kruisen. Al voor de bouw van de buitenplaats, in 1894, was hier een kruising van wegen. In de waardering van RACM wordt deze waarde omschreven als:

Het complex heeft ensemblewaarde vanwege de ruimtelijk - functionele en visuele relatie van de complexonderdelen onderling en landschappelijke waarde vanwege de beeldbepalende ligging, nabij de kruising van de Zeisterweg en Doornseweg.
Een belangrijke toevoeging daar dit de enige monumentaal omschreven landschappelijke waarde is voor de parkaanleg rond De Viersprong.

Het feit dat De Viersprong zich in de gemeente Woudenberg bevindt, is, naar alle waarschijnlijkheid, een belangrijk gegeven in de relatieve onbekendheid van het buiten. De Viersprong maakt onderdeel uit van de landgoederenzone op de Utrechtse Heuvelrug, maar maakt geen onderdeel uit van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Voor de gemeente Woudenberg bevindt de buitenplaats zich in een uithoek en is nauwelijks onderzocht of gewaardeerd. In het planologisch kader dienen wij De Viersprong te plaatsen bij de landgoederenzone op de oostflank van de Utrechtse Heuvelrug. Het terrein, dat is uitgegeven onder erfpacht, omvat ca. 5 ha. De oorspronkelijke grootte van de parkaanleg was 30 ha, 79 are en 50 ca. Thans is het pand in gebruik genomen door het communicatie bureau Hemels van der Hart ( www.hvdh.nl ) die er met ongeveer 40 mensen gehuisvest is. Met de overgang naar bedrijfspand is een geweldige restauratie uitgevoerd waarbij het pand zeer zorgvuldig is gerestaureerd.


collageA

"De Viersprong" Woudenberg

collageA

terug