home (logo)

 

terug

Onderzoek


Onderzoek is onontbeerlijk in een historische tuin, zonder gedegen tuinhistorisch onderzoek geen visie en geen waardering. Tuinen van Vroeger voert zelf het tuinhistorisch onderzoek uit en huurt daarbij gericht een specialist in om tunnelvisie te voorkomen en specifieke kennis over wisselende belangrijke zaken te vergaren. Om zicht te krijgen op de omvang en inhoud van het onderzoek zijn hieronder enkele projecten in PDF vorm in te zien.

Het Huys ten Donck te Ridderkerk

aanbeveling buitendijks terrein en Engels werk. Uitgevoerd in samenwerking als eindproject aan de hogeschool Utrecht.

pdf   tuinhistorisch onderzoek Het Huys ten Donck

Buitenplaats Het Regelink te Hengelo Gld, tuinhistorisch onderzoek en beheerplan. Uitgevoerd als studieobject. Inzage op aanvraag.

Buitenplaats Het Regelink te Hengelo Gld, deelplan Regelinklaan. Uitgevoerd in eigen beheer.

pdf   Regelinklaan gemeente Hengelo Gld.

Buitenplaats De Viersprong te Woudenberg,

pdf  tuinhistorisch onderzoek De Viersprong

Uitgevoerd in samenwerking met Arinda van der Does van het bureau Tuin ter Tijd. www.tuintertijd.nl.


Katholieke kerk Hengelo Gld.,

pdf  Plan van aanbeveling Katholieke kerk Hengelo Gld.

Plan voor terreininrichting in relatie tot de monumentale kerk.


Naast het historisch onderzoek ontwikkelt Tuinen van Vroeger ook beheerplannen die zich onderscheiden door een grote mate van “werkbaarheid”. Een duidelijke vertaling van waardering en visie van het park naar een goed leesbaar hoogwaardig onderzoek. Tuinen van Vroeger is bezig met het opzetten van een pictogrammen beheerplan wat een prettig, laagdrempelig en overzichtelijk beheerplan moet opleveren. Onze visie: een beheerplan moet versleten worden door de dagelijks uitvoerde partij. Beheerplannen worden in eigen beheer ontwikkeld.

Een historische tuin kent naast zijn cultuurhistorische waarden ook bijzonder hoge natuurwaarden. Tuinen van Vroeger onderkent deze waarden en waardeert deze hoog. Dat deze waarden elkaar kunnen versterken vertalen wij in onze beheerplannen. Voor het opstellen van een ecologische inventarisatie zoeken wij altijd een externe lokale partij met grote gebiedskennis.

Cultuur-, natuur- en bodemkundige waarden. Een buitenplaats is nooit zomaar op een plek gebouwd. Het is van enorm belang te inventariseren hoe de geomorfologische ligging is en of er archeologische waarden zijn. Hiervoor wordt - buiten de gebruikelijke kanalen - veelal contact gezocht met lokale oudheidkundige verenigingen.

terug