home (logo)

 

terug

Ontstaan geschiedenis


De Viersprong gaat terug naar de 7e eeuw waar het gehele park, als volume, onderdeel uitmaakte als eng van de hofstede Henschoten. Tot op heden zijn de restanten in het terrein van deze tijd in kaart gebracht en veilig gesteld. Voorts wordt na de Franse tijd, omstreeks 1816, grond aangekocht door de burgemeester van Utrecht, H.M.A.J. Van Asch van Wijck. Deze koopt grote hoeveelheden grond van de Franse generaal de Marmont ( bouwer van de Piramide van Austerlitz). Door vererving worden de gronden van H.M.A.J. opgedeeld en komt het gebied met o.a. De Viersprong in handen van zijn middelste zoon M.M. Van Asch van Wijck. Deze laat in 1870 op De Viersprong een chalet bouwen. Zoals we nu weten heeft hij daar zelf nooit gewoond maar is het een huisje voor zijn, dan net gehuwde zoon, H.J.M. Vanaf die tijd zien we op de topografische kaarten een parkaanleg tot stand komen. En rond 1880 is er voor het eerst sprake van de Constantia's Hoeve. In 1896 is de bouw van de buitenplaats Constantiahoeve een feit. H.J.M. is directeur van de Utrechtsche Hypotheekbank en bijzonder begaan met het uitproberen van planten en bosbouw. Was het niet op een amateuristische wijze maar met voldoende inhoud om op de zandgrond met een Ph van rond de 2.8!!!! een prijsje te winnen met zijn aardappeltjes. De jonkheer verdiende bijzonder goed met zijn hypotheken maar had dus aardigheid voor de piepertjes en de tuin in het algemeen.


collageC

Ontstaan geschiedenis

collageC

terug