home (logo)

 

Disclaimer


Voor algemene informatieve doeleinden en de verstrekte informatie is niet bedoeld als advies in concrete gevallen. De informatie op deze website wordt door de Tuinen van Vroeger met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Tuinen van Vroeger aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website. De website van Tuinen van Vroeger bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door Tuinen van Vroeger worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Tuinen van Vroeger. Tuinen van Vroeger geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites. Tuinen van Vroeger garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten. Intellectuele eigendomsrechten Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay out en vormgeving van deze website rusten bij Tuinen van Vroeger en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tuinen van Vroeger niet toegestaan. Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is toegestaan na schriftelijke toestemming van Tuinen van Vroeger. Tuinen van Vroeger zal geen toestemming verlenen voor het aanbrengen van een hyperlink indien de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Tuinen van Vroeger slecht verdraagt met de naam en reputatie van Tuinen van Vroeger, haar diensten, producten of de inhoud van deze website. Privacy Tuinen van Vroeger respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per email en/of per contactformulier) aan Tuinen van Vroeger verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. De persoonsgegevens die door u aan Tuinen van Vroeger worden verstrekt via de website van Tuinen van Vroeger of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen.


 • Roll-over menu
 • Magazijn der Tuinsieraaden, Amsterdam 1802 - 1809
 • Gijsbert van Laar
 • Fase kaarten
 • Laura Fokkema
 • Krantenberichten
 • Eemland archief
 • Digitale kranten database
 • Historische afbeeldingen
 • Huis archief
 • De Viersprong
 • Archief afbeeldingen
 • Utrechts archief
 • Familie de Beaufort
 • Teksten en overige afbeeldingen
 • Tuinen van Vroeger