home (logo)

 

terug

De beplanting


Op De Viersprong zijn geen exoten aangebracht met grote sierwaarden. De eigenaar heeft zelf, met gebruik van bosbouwkundige bomen, lopen vogelen en experimenteren in het park. Zo zijn er bomen gemanipuleerd als experiment. Drie tamme kastanjes groeien van het licht af!! Door een verschillende techniek toe te passen op alle drie de bomen. Een Douglasspar is uit elkaar gehaald en later weer aan elkaar gezet. Beide elementen hebben daarbij een sterke symbolische betekenis. Overal door het park zien we fragmenten van lanen met verschillende soorten bomen. Binnen een doorgaande laan wisselt de toegepaste soort soms wel drie keer. Dan weer beuk, dan weer inlandse eik, dan weer amerikaanse eik. Met de ontwikkelde fasekaarten ernaast weten we inmiddels dat we hier met tijdslagen te maken hebben. De bomen laten zich vaak lastig dateren, beuken met een stamomtrek van 360cm. van 140 jaar oud maar ook inlandse eik met een omtrek van 120cm. van 180 jaar oud. Verder zijn in het park op diverse plekken elementen aangebracht die zich het best laten omschrijven als “Cabinet Vert”, op knooppunten van paden zijn deze groene rotonde aangebracht met veelal beuk en fijnspar. Van de echte verfijning in het park is weinig meer zichtbaar. De boomstructuur is redelijk gehandhaafd maar van heesterbeplanting is weinig terug te vinden. In het park is 90 jaar niets ingrijpends gebeurd, op enkele uitzonderingen na, en is hierdoor redelijk gaaf bewaard gebleven. Hierdoor zijn de natuurwaarden in het park hoog geworden. Door diversiteit in de beplanting, open / dicht verhoudingen en laan structuren is de populatie vleermuizen indrukwekkend te noemen. Verder vinden we diverse vogels en reptielen van de rode lijst. Als onderdeel van de EHS werken we eraan deze waarde te behouden en mogelijk te versterken. Een mooie uitdaging om te reconstrueren.

collageE

De beplanting

collageE/>

terug